Обавештење о припреми Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта