20. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Двадесета седница Општинског већа одржаће се у уторак 19. јануара 2021. годинe у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у  9,00  часова.

 

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 

 

 1. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на План и Програм рада и Финансијски план Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2021. годину

( Известилац: Миладин Зорић, директор Народне библиотеке );

 

 1. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања и Финансијски план Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Дарко Божовић, директор Установе за спорт и рекреацију         „Тиквара“ Бачка Паланка);

 

 1. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски план Дома здравља „Др Младен Стојановић “ Бачка Паланка за 2021. годину

( Известилац: др Горан Ступар, директор Дома здравља  );

 

 1. Разматрање предлога годишњег Плана рада општинског Штаба за ванредне ситуације општине Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Душан Танкосић, шеф Службе за имовинско-правне и стамбене послове );

 

 1. Доношење Програма утрошка средстава на мерама за повећање нивоа безбедности саобраћаја за 2021. годину на територији Општине Бачка Паланка у складу са ЗОБС-ом

(Известилац: Милорад Париповић, председник Савета за безбедност    саобраћаја);

 

 1. Доношење Решења о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодбом –катастарска парцела. бр. 51/3 к.о. Челарево

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

 

 1. Разматрање Извештаја о раду Жалбене комисије Општине Бачка Паланка за 2020. годину

( Известилац: Дубравка Живић, председник  Комисије);

 

 1. Доношење Решења о давању сагласности на финансијски план Месне заједнице Нова Гајдобра у Новој Гајдобри за 2021. годину

(Известилац: Младен Лучић, председник Савета Месне заједнице Нова Гајдобра)

 

 1. Доношење Решења о давању сагласности на финансијски план Месне заједнице Карађорђево у Карађорђеву за 2021. годину

(Известилац: Марко Шијан председник Савета Месне заједнице Карађорђево)

 

 1. Доношење Решења о давању сагласности на финансијски план Месне заједнице Товаришево у Товаришеву за 2021 годину

(Известилац: Сава Данилов, секретар  Месне заједнице Товаришево);

 

 1. Питања и предлози.

 

 

 

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести „COVID-19“.

 

 

Позивамо да извештавате!