19. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати 28. децембра 2020. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу je предложен следећи дневни ред:

1. Доношење Решења о измени решења о одређивању посебних јавних паркиралишта

(Известилац:Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

2. Доношење Решењa о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена узрока смрти умрлих изван здравстеве установе и издавања потврде о смрти на територији Општине Бачка Паланка

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);

3. Доношење Решења о давању сагласности на коригован Ценовник основних комуналних услуга за град и насељена места општине Бачка Паланка и коригован Ценовник за

одржавање мерног места за град и насељена места Општине Бачка Паланка Јавног комуналног предузећа “Комуналпројект“ за 2021. годину

(Известилац: Бошко Мијатовић, директор ЈКП „Комуналпројект“Бачка Паланка);

4.Доношење Решења о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Установи за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка

( Известилац: Дарко Божовић, директор УСР „Тиквара“ Бачка Паланка)

5.Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести „COVID-19“.

Позивамо да извештавате!