19. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 19. седници Општинског већа, којом је председавао председник Општинског већа, Бранислав Шушница донето је Решење о измени решења о одређивању посебних јавних паркиралишта.

Чланови већа су донели Решење о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавања потврде о смрти на територији Општине Бачка Паланка.

Општинско веће је дало сагласност на коригован Ценовник основних комуналних услуга за град и насељена места општине Бачка Паланка и коригован Ценовник за одржавање мерног места за град и насељена места Општине Бачка Паланка Јавног комуналног предузећа “Комуналпројект“ за 2021. годину. Преме речима директора Јавног Комуналног предузећа ,,Комуналпројект” цене комуналних услуга су под контролом локалне самоуправе те се предлаже постепено усклађивање цена комуналних услуга тако што би се категорија потрошача – домаћинство, државне здравствене и образовне установе увећала за 10 % од 1. јануара 2021. године док све друге категорије потрошача задржавају постојећи ниво цена.

Чланови већа су дали сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Установи за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка.