САНАЦИЈА ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ У ЧЕЛАРЕВУ

Данас, 23.12.2020. године одpжaла се санација дивље депоније у Челареву. Санацији су присуствовати Зоран Баћина – руководилац Одељења за привреду и Јелена Којић – руководилац Сектора комуналне хигијене.

Јелена Којић је у свом обраћању навела да је Јавно Комунално предузеће ,,Комуналпројект“ из Бачке Паланке извршило санацију прилазног пута ка некадашњем сеоском сметилишту у Челареву. Постављене су земљане баријере како би се онемогућило бацање и одлагање смећа уз пут, што ремети нормалан ток саобраћаја. Апеловала је на грађане да савесније одлажу отпад. Такође би желела да их обавести да ће у наредном периоду поставити два велика контејнера а о њиховој локацији ће се саветовати са Саветом месне заједнице Челарево. Овако би грађани могли привремено да одложе отпад, који није предвиђен за камион.

Зоран Баћина је навео да је Општина Бачка Паланка почела са уређивањем тзв. дивљих депонија. У општини Бачка Паланка има 12 регистрованих сметилишта и Градска депонија Нови Сад. На захтев грађана општине Бачка Паланка кренуло се са уређивањем дивље депоније у Челареву, која је била сеоска депонија. Изменом Закона о комуналним делатностима и преузимањем вршења комуналних делатности од стране Јавног Комуналног предузећа ,,Комуналпројект“ Бачка Паланка, сво смеће из насеља Челарево се вози на Градску депонију у Бачку Паланку. У последње време примећено је да грађани Челарева све више бацају отпад око депоније, која је у лошем стању. Зоран Баћина апелује на грађане Челарева да користе услуге Јавног предузећа ,,Комуналпројект“ и да грађани не смеју да бацају смеће на јавну површину. ,,Појачаће се рад комуналних инспектора, пољочуварске службе а у крајњој мери биће одређене казнене одредбе.“ – истакао је Зоран Баћина.