Санација дивље депоније у Челареву

Сутра 23.12.2020. године у 11 часова ће се одpжaти санација дивље депоније у Челареву – Новосадски пут бб. Санацији ће присуствовати Зоран Баћина – руководилац Одељења за привреду и Јелена Којић – руководилац сектора комуналне хигијене.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести „COVID-19“.

Позивамо да извештавате!