Преговарачки поступак без објављивања јавног позива

Надоградња софтверске апликације „Тинаму“ модулима за потребе утврђивања пореза на имовину и израда базе пољопривредног земљишта за физичка лица са анализом стања, уносом и приказом података и обуком, ЈН 27/2020