ОДРЖАНА ПЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На петој седници Скупштине општине одржаној у петак, 18. децембра, 2020. године у сали биоскопа у Бачкој Паланци, са почетком у 10,00 часова, којом је председавао председник Скупштине општине Бачка Паланка Милан Чавић, одборници су разматрали 25 тачака дневног реда.

Одборници су дали сагласност на доношење Решења о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Бачка Паланка – Вулетић Предрагу и Тот Палимиру. Нови мандат је потврђен одборнику Слободану Солди и Маји Којић.

На петој седници усвојен је и Извештај о извршењу буџета Општине Бачка Паланка за период јануар – септембар 2020. године. Према речима известиоца планирани обим средстава за 2020. годину износи 2.107.608.381,36 динара. Укупно остварени приходи и примања за извештајни период износе 1.155.031.217,02 динара, у односу на планирани обим средстава приходи су остварени са 54,80 %. Извршени расходи у извештајном периоду јануар – септембар износе 1.231.398.882,14 динара.

Донета је и Одлука о буџету Општине Бачка Паланка за 2021. годину. Према речима известиоца, Бранислава Шушнице сви буџетски корисници исказују своје финансијске планове на програмски начин. У буџетској 2021. години примењиваће се иста униформа програмска структура за јединице локалне самоуправе као и буџетском циклусу за 2020. годину. Приходи и примања су планирани у укупном износу од 1.593.139.697 динара. У структрури прихода из буџета која су планирана у износу од 1.567.665.952 највеће учешће умају приходи од пореза на зараде и ненаменски републички трансфери.

Одборници су дали сагласност и на Програм рада Скупштине општине Бачка Паланка за 2021. годину као и сагласност о доношењу Решења на План, Програм рада и Финасијски план Јавног комуналног предузећа ,,Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2021. годину, Јавног предузећа ,,Стандард“, Предшколске установе ,,Младост“, Центра за социјални рад општине Бачка Паланка, Културног центра општине Бачка Паланка и Туристичке организације.

Одборници су дали сагласност и на Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације за гранични прелаз „Нештин“, Одлуку о изради Плана детаљне регулације општинског пута Силбаш-Пивнице и Одлуку о изради Плана детаљне регулације општинског пута Товаришево-Параге.