ПЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Пета седница Скупштине општине одржаће се у петак, 18. децембра, 2020. године у сали биоскопа у Бачкој Паланци, улица Веселина Маслеше број 8, са почетком у 10,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Доношење Решења о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Бачка Паланка – Вулетић Предрагу;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине);

2. Доношење Решења о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Бачка Паланка – Тот Палимиру;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине);

3. Разматрање Извештаја о извршењу буџета Општине Бачка Паланка за период јануар – септембар 2020. године;

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и буџет);

4. Доношење Одлуке о буџету Општине Бачка Паланка за 2021.годину;

(Известилац: Бранислав Шушница, председник Општине Бачка Паланка);

5. Доношење Кадровског плана Општинске управе Општине Бачка Паланка за 2021. годину;

(Известилац: Рада Рајбер, заменик начелника Општинске управе Општине Бачка Паланка );

6. Доношење Одлуке о прихватању удела без накнаде Општине Бачка Паланка у капиталу друштва за заштиту од пожара и пружање осталих услужних активности и подршке пословању FULL PROTECT DOO Београд;

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац одељења за привреду);

7. Доношење Програма рада Скупштине општине Бачка Паланка за 2021. годину;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине);

8. Доношење Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Бачка Паланка за 2020. годину;

(Известилац: Лазар Плавшић, председник Комисије за израду Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Бачка Паланка);

9. Доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Мирослав Сићевић, директор ЈП „Стандард“);

10. Доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа “Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2021. годину;

(Известилац: Бошко Мијатовић, директор ЈКП „Комуналпројект“);

11. Доношење Решења о давању сагласности на План инвестиција Јавног комуналног предузећа “Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2021. годину;

(Известилац: Бошко Мијатовић, директор ЈКП „Комуналпројект“);

12. Разматрање извештаја о раду Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за радну 2019/2020. годину;

(Известилац:Горан Шатара, директор Предшколске установе „Младост“);

13. Доношење Решења о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Младост“ за радну 2020/2021.годину;

(Известилац: Горан Шатара, директор Предшколске установе „Младост“);

14. Доношење Решења о давању сагласности на Анекс предшколског програма Предшколске установе „Младост“ за радну 2020/2021.годину;

(Известилац:Горан Шатара, директор Предшколске установе „Младост“);

15. Доношење Решења о давању сагласности на Годишњи оперативни план и Финансијски план Установе: Центар за социјални рад општине Бачка Паланка, Бачка Паланка за 2021. годину;

(Известилац: Вера Петровић, директор Установе: Центар за социјални рад општине Бачка Паланка );

16.Доношење Решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Установе: Културни центар Бачка Паланка за 2021. годину;

(Известилац: Оља Нађ, директор Установе: Културни центар Бачка Паланка);

17.Доношење Решења о давању сагласности на План и Програм рада и Финансијски план Туристичке организације Општине Бачка Паланка за 2021. годину;

(Известилац: Милица Стоисављевић, директор Туристичке организације Општине Бачка Паланка);

18.Одборничка питања.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести „COVID-19“.

Позивамо да извештавате!

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА ЗА 5. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

1. Доношење Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за гранични прелаз „Нештин“

(Известилац: Никола Лалић, испред Комисије за планове);

2. Доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације општинског пута Силбаш-Пивнице;

(Известилац: Никола Лалић, испред Комисије за планове);

3. Доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације општинског пута Товаришево-Параге;

(Известилац: Никола Лалић, испред Комисије за планове);

4. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине);

5. Доношење решења о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за решавање стамбених потреба;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине);