ОДРЖАНА 17. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Дана 11. децембра 2020. године у великој сали зграде Скупштине општине одржана је 17. седница Општинског већа. Због неповољне епидемиолошке ситуације седници су присуствовали само чланови већа и известиоци.

На данашњој седници утврђен је Предлог одлуке о буџету Општине Бачка Паланка за 2021. годину, као и Предлог Кадровског плана Општинске управе Општине Бачка Паланка за 2021. годину. Утврђен је и Предлог решења о давању сагласности на План и Програм рада и Финансијски план Туристичке организације Општине Бачка Паланка за 2021. годину као и Предлог решења о давању сагласности на Годишњи оперативни план и Финансијски план Центра за социјални рад Општине Бачка Паланка за 2021. годину. Такође Oпштинско веће је утврдило Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план установе Културни центар Бачка Паланка за 2021. годину као и Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа ,,Стандард“ Бачка Паланка за 2021. годину.

Сви Предлози ће бити прослеђени Скупштини Општине Бачка Паланка на даље разматрање и одлучивање.