ОДРЖАНА 16. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Дана 9. децембра 2020. године у великој сали зграде Скупштине општине одржана је 16. седница Општинског већа. Због неповољне епидемиолошке ситуације седници су присуствовали само чланови већа и известиоци.

На данашњој седници утврђен је Предлог Програма рада Скупштине Општине Бачка Паланка за 2021. годину, као и Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Бачка Паланка за 2020. годину. Према речима известиоца Општина Бачка Паланка се убраја међу десет најразвијенијих општина у Војводини, располаже са готово 46.000 хектара обрадивог пољопривредног земљишта због чега пољопривреда представља значајан потенцијал општине.

Утврђен је и Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа ,,Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2021. Планирани приходи су 702,575,978 динара а расходи 701,540,661 динара. Утврђен је и Предлог решења о давању сагласности на План инвестиција Јавног комуналног предузећа ,,Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2021. годину из средстава буџета Општине Бачка Паланка и АПВ. Укупно планиранирање инвестиције СО и АПВ са ПДВ – ом је 34,207,576 динара.

Сви Предлози ће бити прослеђени Скупштини Општине Бачка Паланка на даље разматрање и одлучивање.