Набавка услуга изнајмљивања клизалишта са природним ледом у Бачкој Паланци, JN 24/2020