САОПШТЕЊЕ СА 13. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Дана 25. новембра 2020. године у великој сали зграде Скупштине општине одржана је 13. седница Општинског већа. Због неповољне епидемиолошке ситуације седници су присуствовали само чланови већа и известиоци.

На 13. седници већа разматран је и усвојен Извештај о раду Социјално – економског савета Општине Бачка Паланка за период од 01. јануара до 01. октобра 2020. године. У наставку седнице Општинско веће је донело решење о давању сагласности на Правилник о управљању пијацама у Општини Бачка Паланка који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка. Бошко Мијатовић, директор Јавног комуналног предузећа, истакао је да је да на основу Одлуке о комуналним делатностима ово предузеће било у обавези донесе нови Правилник о управљању пијацама којим се уређује начин комуналног опремања, одржавања објеката на пијацама, давања у закуп тезги и киоска на пијацама, коришћења пијачног простора, начин наплате накнаде, радно време и друга питања која су од значаја за рад пијаце.

На данашњој седници Општинско веће је сачинило Извештаје о спроведеним јавним расправама о Нацртима Одлука о изради Планова детаљне регулације општинских путева Силбаш -Пивнице и Товаришево -Параге.