Смотра механизације за одржавање општинских путева општине Бачка Паланка

У петак, 13. новембра 2020. године у 12,00 часова на полигону у седишту Дунавпревоз Д.О.О. Бачка Паланка, Новосадски пут 12 одржаће се Смотра механизације за одржавање општинских путева општине Бачка Паланка у зимском периоду за 2020/2021 годину.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести „COVID-19“.

Позивамо да извештавате!