ОДРЖАНА СМОТРА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ

Смотра Зимске службе за одржавање путева у зимском периоду на путној мрежи општине Бачка Паланка извршена је у петак, 13. новембра 2020. године, на полигону у седишту ,,Дунавпревоз“ ДОО Бачка Паланка.

Поред Милана Чавића, председника Скупштине Општине Бачка Паланка и заменика председника општине Бачка Паланка, Мите Лачанског, смотри су присуствовали и Милорад Париповић, члан Општинског већа Општине Бачка Паланка задужен за област саобраћаја, одржавања и коришћења локалних путева и улица и других јавних површина, представници Општинске управе, Савета за безбедност саобраћаја и представници ЈП „Стандард“, који су, као и претходних година, укључени у активности зимске службе.

Милорад Париповић је овом приликом истакао да је на основу спроведене јавне набавке, обављање послова зимске службе на територији наше општине поверено Зимској служби ,,Дунавпревоз“ ДОО Бачка Паланка, као извођачу радова, а укупна дужина локалне путне мреже је око 250 километара и разврстана је на путеве првог и другог приоритета.

Душан Ђукић, координатор и техничко лице ,,Дунавпревоз“ ДОО истакао је да су спремни за ову сезону. Што се тиче механизације имају припремљених седам камиона, девет радних машина, од којих су две издвојене у пункту и то у Нештину и Пивницама. Припремљено је и 300 тона соли, 300 тона ризле, 15 тона течне соли калцијум – хлорида, обезбеђени су возачи и радници, тако да спремно дочекују ову зиму када су локални путеви у питању.