OДРЖАНА 11. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Дана 4. новембра 2020. године у малој сали Скупштине Општине одржана је једанаеста седница Општинског већа, којом је председавао председник општине Бачка Паланка, Бранислав Шушница.

 

Чланови већа су разматрали и усвојили Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа у периоду од 01. јануара 2020. године до 30. септембра 2020. Бошко Мијатовић, директор ЈКП „Комуналпројект“  Бачка Паланка, истакао је да су у извештајном периоду остварени пословни приходи са 91,82%, а пословни расходи 87,04 % и да је предузеће у трећем кварталу исказало добит у износу од 733.820,43 динара.  Мирослав Сићевић, директор ЈП “Стандард“  Бачка Паланка истакао је ово јавно предузеће у извештајном периоду остварило пословне приходе  81%  а  расходи су 76%, те је исказан позитиван финансијиски резултат.

 

На данашњој седници чланови већа су размотрили Извештај о раду Предшколске установе “Младост“ из Бачке Паланке за радну 2019/2020. годину. Горан Шатара, директор  Предшколске установе “Младост“ из Бачке Паланке истакао је да у складу са прописима који уређују безбедност и здравље на раду. Предшколска установа “Младост“  обезбедила је безбедан и здрав рад запослених и других лица присутних у процесу рада. У том циљу су спроведене превентивне мере за заштиту запослених  од инфекције и ризика повезаних са вирусом. Паланке. Извештај о раду Предшколске установе “Младост“ из Бачке Паланке за радну 2019/2020. годину је упућен Скупштини Општине Бачка Паланка  на даље разматрање и усвајање.

 

У даљем току седнице чланови већа су утврдили Предлог решења о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Младост“ за радну 2020/2021. годину и Предлог решења о давању сагласности на Анекс предшколског програма Предшколске установе „Младост“ за радну 2020/2021. годину, који је упућен  Скупштини Општине Бачка Паланка  на даље разматрање и усвајање.