Одлука о расписивању избора за чланове Савета Месних заједница Пивнице, Силбаш и Деспотово

Документи:

 1. Одлука избори савет МЗ (149.6 KB)

 2. Изјава бирача да подржава кандидата - ДЕСПОТОВО (12.5 KB)

 3. Изјава о прихватању кандидатуре - ДЕСПОТОВО (11.3 KB)

 4. Упутство за спровођење избора - МЗ Деспотово (2.2 MB)

 5. Роковник за вршење изборних радњи - МЗ Деспотово (420.8 KB)

 6. Списак бирача - Деспотово (13.3 KB)

 7. Пријава предлога кандидата - ДЕСПОТОВО (13 KB)

 8. Изјава бирача да подржава кандидата - СИЛБАШ (12.5 KB)

 9. Изјава о прихватању кандидатуре - СИЛБАШ (11.3 KB)

 10. Пријава предлога кандидата - СИЛБАШ (13 KB)

 11. Списак бирача - СИЛБАШ (13.3 KB)

 12. Роковник за вршење изборних радњи - МЗ Силбаш (417 KB)

 13. Упутство за спровођење избора - МЗ Силбаш (2.2 MB)

 14. Изјава бирача да подржава кандидата - ПИВНИЦЕ (12.5 KB)

 15. Изјава о прихватању кандидатуре - ПИВНИЦЕ (11.3 KB)

 16. Пријава предлога кандидата - ПИВНИЦЕ (13 KB)

 17. Списак бирача - ПИВНИЦЕ (13.3 KB)

 18. Роковник за вршење изборних радњи - МЗ Пивнице (417.2 KB)

 19. Упутство за спровођење избора - МЗ Пивнице (2.2 MB)

 20. Изјава бирача да подржава кандидата - ПИВНИЦЕ - Словачки (13.3 KB)

 21. Изјава о прихватању кандидатуре - ПИВНИЦЕ - Словачки (12.2 KB)

 22. Пријава предлога кандидата - ПИВНИЦЕ - Словачки (13.7 KB)

 23. Списак бирача - ПИВНИЦЕ - Словачки (12.7 KB)

 24. Решење о одређивању бирачког места ДЕСПОТОВО (36.5 KB)

 25. Решење о одређивању бирачког места Пивнице (39 KB)

 26. Решење о одређивању бирачког места СИЛБАШ (39.5 KB)

 27. Одлука о изборима за савет МЗ (257.3 KB)