11. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржаће се у среду, 4. новембра 2020. године у малој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у  9,00  часова.

 

 

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 

  1. Усвајање записника са 10. седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка одржане дана 28. октобра 2020. године;

 

  1. Разматрање Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на које се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Скупштина општине Бачка Паланка за период од 01. јануара 2020. године до 30. септембра 2020. године, који је израдило Одељење за привреду Општинске управе Општине Бачка Паланка бр. IV-03-3-1/2020-76 од  10. 2020. године.

(Известиоци: Бошко Мијатовић, директор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка и Мирослав  Сићевић, директор ЈП “Стандард“  Бачка Паланка);

 

  1. Разматрање Извештаја о раду Предшколске установе “Младост“ из Бачке Паланке за радну 2019/2020. годину

(Известилац: Горан Шатара, директор  Предшколске установе “Младост“ из Бачке Паланке);

  1. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Младост“ за радну 2020/2021. годину

(Известилац: Горан Шатара, директор  Предшколске установе “Младост“ из Бачке Паланке);

 

  1. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Анекс предшколског програма Предшколске установе „Младост“ за радну 2020/2021. годину

(Известилац: Горан Шатара,  директор  Предшколске установе “Младост“ из Бачке Паланке);

 

  1. Доношење Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом – катастарска парцела број 7375/8 КО Бачка Паланка – град

(Известилац:Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

 

  1. Доношење Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом – катастарске парцеле број 5469/1, 5469/2,5469/3 и 5469/4 КО Бачка Паланка – град

(Известилац:Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

 

  1. Питања и предлози.

 

 

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести „COVID-19“.

Позивамо да извештавате!