ОДРЖАНА ДЕСЕТА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На десетој седници Општинског већа, одржаној 28. октобра 2020.године, којом је председавао председник Општинског већа, Бранислав Шушница чланови Већа су разматрали четири тачке дневног реда.

По другој тачки дневног реда чланови Већа усвојили су Извештај о извршењу буџета Општине Бачка Паланка за период јануар – септембар 2020. године. Укупно остварени приходи и примања за период јануар – септембар 2020. године износе 1.155.031.217,02 динара. У односу на планирани обим средстава приходи су остварени са 54,80 % у односу на план. Извршени расходи у извештајном периоду јануар – септембар износе 1.231.398.882,14 динара, што у односу на планирани годишњи обим средстава износи 58,43 %. Планирани обим средстава за 2020. годину износи 2.107.608.381,36 динара. Реализација расхода у посебном делу Одлуке о буџету за 2020. годину одвијала се преко пет директних буџетских корисника: Скупштина општине, Председник, Општинско веће, Општинска управа и Правобранилаштво општине.

По трећој тачки дневног реда, чланови Већа донели су Закључак о спровођењу поступка Јавне расправе и утврђивању Програма Јавне расправе о нацрту Одлуке о буџету општине Бачка Паланка за 2021. годину. Јавна расправа Нацрта Одлуке ће се одржати у периоду од 30. октобра до 10. децембра 2020. године. Учесници у јавној расправи су представници органа јединице локалне самоуправе, грађани, представници месних заједница, јавних предузећа и установа, невладиних организација, политичких партија и друге заинтересоване

стране. Програм јавне расправе и Нацрт одлуке објављује се на интернет страници Општине Бачка Паланка www.backapalanka.org.rs. Предлози и сугестије се достављају Одељењу за финансије и буџет. Отворен састанак, одржаће се 2. децембра 2020. године, у 9,00 часова у великој сали Општине Бачка Паланка. По окончању јавне расправе Општинско веће општине Бачка Паланка ће сачинити извештај о спроведеној јавној расправи, те у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет презентацији Општине Бачка Паланка.