ЈАВНИ ПОЗИВ за Јавну расправу о нацрту Одлуке о буџету Општине Бачка Паланка за 2021. годину

1. У поступку припреме Одлуке о буџету Општине Бачка Паланка за 2021.годину, Општинско веће Општине Бачка Паланка спроводи јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету Општине Бачка Паланка за 2021. годину (у даљем тексту: Нацрт Одлуке).

2. Јавна расправа Нацрта Одлуке ће се одржати у периоду од 30. октобра до 10. децембра 2020. године.

3. Учесници у јавној расправи су представици органа јединице локалне самоуправе, грађани, представници месних заједница, јавних предузећа и установа, невладиних организација, политичких партија и др.заинтересоване стране.

4. Програм јавне расправе о Нацрту одлуке са Нацртом одлуке објављује се на интернет страници Општине Бачка Паланка www.backapalanka.rs.

5. Предлози и сугестије се достављају Одељењу за финансије и буџет на е-mail: finansije@backapalanka.org.rs и поштом на адресу: Одељење за финансије и буџет Општинске управе Општине Бачка Паланка, Краља Петра бр. 16, 21 400 Бачка Паланка.

6. Нацрт одлуке биће представљен на отвореном састанку, који ће се одржати 02. децембра 2020. године, у 9,00 часова у великој сали Општине Бачка Паланка, Краља Петра бр. 16 у Бачкој Паланци.

7. По окончању јавне расправе Општинско веће општине Бачка Паланка ће сачинити извештај о спроведеној јавној расправи, те у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет презентацији Општине Бачка Паланка.