ОДРЖАНА ДЕВЕТА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На деветој седници Општинског већа, одржаној 21. октобра 2020.године, којом је председавао председник Општинског већа, Бранислав Шушница чланови Већа су разматрали 6 тачака дневног реда.

По 4 тачки дневног реда, чланови Већа донели су Закључке о спровођењу поступка Јавне расправе и утврђивању Програма Јавне расправе о нацрту Одлуке о изради Плана детаљне регулације Општинског пута Силбаш – Пивнице и Товаришево – Параге.

Према Одлуци о усаглашавању спроведеног поступка усвајања Просторног плана Бачка Паланка са Законом о планирању и изградњи, у области путне – друмске инфраструктуре планирана је изградња нових капацитета, чиме ће се побољшати повезаност овог простора са окружењем и изместити транзитни саобраћај из урбаних простора – насеља. Изградња нових општинских путева, уз задржавање свих постојећих, допринеће бољој просторној вези општине Бачка Паланка са околним општинама, а уједно ће представљати и важне путне сегменте у саобраћајној матрици овог дела Војводине. Циљ за израду ових Планова су бројне иницијативе и захтеви грађана, представника месних заједница и Општинске управе.

Јавна расправа Нацрта Одлука ће се одржати у периоду од 27. октобра до 17. новембра 2020. године. Учесници у јавној расправи су представници надлежних државних органа, органа Аутономне Покрајине, органа јединица локалне самоуправе, еминентни стручњаци у овој области, као и друге заинтересоване стране. Програм јавне расправе о Нацртима одлука са Нацртима одлука и прилозима објављује се на интернет страници Општине Бачка Паланка. Предлози и сугестије достављају се Одељењу за урбанизам и грађевинарство.

Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације Општинског пута Силбаш – Пивнице биће представљен на јавној презентацији , која ће се одржати 28. октобра 2020. године, у 14:00 часова а Товаришево – Параге 28. октобра 2020. године, у 14:30 часова у великој сали Општине Бачка Паланка.

На данашњој седници усвојен је и Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе општине Бачка Паланка, Правобранилаштва општине Бачка Паланка и посебним стручним службама.