ОДРЖАНА ЧЕТВРТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 4. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 15. октобра 2020. године, којом је председавао председник Скупштине општине, Милан Чавић, одборници су разматрали 31 тачку дневног реда.

Одборници су усвојили Решење о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Бачка Паланка – Крагуљац Милана. Мандат је потврђен Зорић Бориславу.

По трећој тачки дневног реда усвојено је Решење о постављању правобраоница Општине Бачка Паланка. За Правобраниоца Општине Бачка Паланка постављена је Маја Ракита, дипломирани правник са положеним правосудним испитом и три године радног искуства.

Донете су Одлуке о додели Октобарске награде Општине Бачка Паланка за 2020. годину. Октобарска награда за 2020. годину ће бити додељена појединцима за постигнуте резултате у области научног рада др Предрагу М.Вајагићу а у области спорта Бориславу Шигуду из Нове Гајдобре и Борису Кеберу из Бачке Паланке. Награда се додељује у виду златне значке. Удружењу грађана ,,Ревена“ из Бачке Паланке ће бити додељена награда у виду плакете, у области друштвених

делатности, Аматерском позоришту ,,Јанко Чеман“ из Пивница за постигнуте резултате у области културне делатности а Карате клубу ,,Тиквара“ из Бачке Паланке за постигнуте резултате у области спорта.

Предлогом одлуке о измени Одлуке о оснивању Туристичке организације Општине Бачка Паланка седиште Туристичке организације је у Бачкој Паланци, улица Југословенске армије број 19.

Размотрене су Информације о стању безбедности ученика у школама и Предшколској установи „Младост“ у Општини Бачка Паланка за школску 2019/2020. годину. Руководилац одељења та друштвене делатности, Вера Жарковић навела је да су представници Полицијске станице Бачка Паланка у школама са територије општине Бачка Паланка одржали укупно 378 предавања на тему безбедности деце, а поднели су 8 кривичних и 1 прекршајну пријаву за дела која су учињена у објектима школе и испред школе.

Усвојен је и Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бачка Паланка за 2018. и 2019. годину.

Одборницу су размотрили и усвојили Извештаје о раду Месних заједница Дунав, Братство, Центар, Стари град, Карађорђево, Визић, Гајдобра, Нова Гајдобра, Пивнице, Нештин, Товаришево, Деспотово, Параге, Силбаш и Обровац за 2019. годину.

Усвојена су Решења о разрешењу и именовању члана Школских одбора Гимназије „20.октобар“ Бачка Паланка, Основне школе „Алекса Шантић“ из Гајдобре – Нове Гајдобре, Основне школе „Жарко Зрењанин“ из Обровца, Основне школе „Десанка Максимовић“ из Бачке Паланке и Средње стручне школе „Др Радивој Увалић“ из Бачке Паланке.

Одборници су усвојили и Решење о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини и Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Народне библиотеке „Вељко Петровић“ у Бачкој Паланци.

Донето је и Решење о именовању члана Комисије за доделу стипендија ученицима и студентима.

Priložene datoteke