ЧЕТВРТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Четврта седница Скупштине општине одржаће се у четвртак, 15. октобра, 2020. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 10,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Доношење Решења о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Бачка Паланка – Крагуљац Милана;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине);

 1. Доношење Одлуке о додели Октобарске награде Општине Бачка Паланка за 2020. годину.

( Известилац: Маја Шавија, председник Одбора за награде и признања);

 1. Доношење Одлуке о измени одлуке о оснивању Туристичке организације Општине Бачка Паланка.

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

 1. Разматрање Информације о стању безбедности ученика у школама и Предшколској установи „Младост“ у Општини Бачка Паланка за школску 2019/2020. годину.

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);

 1. Разматрање Извештаја о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бачка Паланка за 2018. и 2019. годину.

(Известилац: Душан Танкосић, шеф службе за имовинско – правне и стамбене послове);

 1. Разматрање Извештаја о раду Месне заједнице „Дунав“ из Бачке Паланке за 2019. годину.

(Известилац: представник Месне заједнице „Дунав“);

 1. Разматрање Извештаја о раду Месне заједнице „Братство“ из Бачке Паланке за 2019. годину

(Известилац: представник Месне заједнице „Братство“);

 1. Разматрање Извештаја о раду Месне заједнице „Центар“ из Бачке Паланке за 2019. годину.

(Известилац: представник Месне заједнице „Центар“);

 1. Разматрање Извештаја о раду Месне заједнице „Стари град“ из Бачке Паланке за 2019. годину.

(Известилац: представник Месне заједнице „Стари град“);

 1. Разматрање Извештаја о раду Месне заједнице Карађорђево из Карађорђева за 2019. годину .

(Известилац: представник Месне заједнице Карађорђево);

 1. Разматрање Извештаја о раду Месне заједнице Визић из Визића за 2019. годину.

(Известилац: представник Месне заједнице Визић);

 1. Разматрање Извештаја о фининсијском пословању Месне заједнице Гајдобра из Гајдобре за 2019. годину.

(Известилац: представник Месне заједнице Гајдобра);

 1. Разматрање Извештаја о пословању Месне заједнице Нова Гајдобра из Нове Гајдобре за 2019. годину.

(Известилац: представник Месне заједнице Нова Гајдобра);

 1. Разматрање Финансијског извештаја Месне заједнице Пивнице из Пивница за 2019. годину.

(Известилац: представник Месне заједнице Пивнице);

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице Нештин из Нештина за 2019. годину.

(Известилац: представник Месне заједнице Нештин);

 1. Разматрање Финансијског извештаја Месне заједнице Товаришево из Товаришева за 2019. годину.

(Известилац: представник Месне заједнице Товаришево);

 1. Разматрање Извештаја о пословању Месне заједнице Деспотово из Деспотова за 2019. годину.

(Известилац: представник Месне заједнице Деспотово);

 1. Разматрање Извештаја о реализацији финансијског плана Месне заједнице Параге из Парага за 2019. годину.

(Известилац: представник Месне заједнице Параге);

 1. Разматрање Завршног рачуна Месне заједнице Силбаш из Силбаша за 2019. годину.

(Известилац: представник Месне заједнице Силбаш);

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице Обровац из Обровца за 2019. годину.

(Известилац: представник Месне заједнице Обровац);

 1. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Гимназије „20.октобар“ Бачка Паланка.

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине );

 1. Доношење Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Алекса Шантић“ из Гајдобре – Нове Гајдобре;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине);

 1. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин“ из Обровца.

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине);

 1. Доношење Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Десанка Максимовић“ из Бачке Паланке.

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине);

 1. Доношење Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње стручне школе „Др Радивој Увалић“ из Бачке Паланке.

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине);

 1. Доношење Решења о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине);

 1. Доношење Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Народне библиотеке „Вељко Петровић“ у Бачкој Паланци.

( Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине);

 1. Одборничка питања.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести „COVID-19“.