ОДРЖАНА 8. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На осмој седници Општинског већа, одржаној 7. октобра 2020.године, којом је председавао председник Општинског већа, Бранислав Шушница чланови Већа су разматрали 5 тачака дневног реда.

На данашњој седници донето је Решење о образовању Савета за безбедност саобраћаја Општине Бачка Паланка, као стручног радног тела за координацију, са задатком подстицања, организовања и усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима из надлежности Општине Бачка Паланка.

По трећој тачки дневног реда чланови Већа усвојили су предлог Програма о измени постављања и уклањања мањих монтажних објеката привременог карактера на територији општине Бачка Паланка.

Чланови Већа размотрили су Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације за 2018. и 2019. годину и Одлуку о измени одлуке о оснивању туристичке организације Општине Бачка Паланка, које ће бити прослеђене Скупштини Општине Бачка Паланка на даље разматрање и одлучивање.