Набавка услуга – мониторинг буке, системско мерење буке са аутоматским бројањем аутомобила у општини Бачка Паланка, ЈН 22/2020