8. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржаће се у среду, 7. октобра, 2020. године у малој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у  9,00  часова.

 

 

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 

  1. Усвајање записника са шесте седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка одржане дана 16. септембра 2020. године;

 

  1. Разматрање Извештаја о раду Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка за 2018. и 2019. годину

(Известилац: Душан Танкосић,  Шеф службе за имовинско- правне и стамбене послове);

 

  1. Доношење Програма о измени програма постављања и уклањања мањих монтажних објеката привременог карактера на територији општине Бачка Паланка

(Известилац:Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

 

  1. Доношење Решења о образовању Савета за безбедност саобраћаја Општине Бачка Паланка

(Известилац: Милорад Париповић, члан Општинског већа);

  1. Питања и предлози.

 

 

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести „COVID-19“.

 

 

 

Позивамо да извештавате!