ОДРЖАНА 7. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На седмој седници Општинског већа, одржаној 30. септембра 2020.године, којом је председавао председник Општинског већа, Бранислав Шушница чланови Већа су разматрили о 21 тачки дневног реда.

 

Као прва тачка дневног реда, чланови Већа размотрили су Информације о стању безбедности  ученика у школама и Предшколској установи ,,Младост“ у општини Бачка Паланка за школску 2019/2020. годину. Тимови за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања су утврдили и процесуирали укупно 15 случајева насиља 1. нивоа, 32 случаја насиља 2. нивоа и 5 случајева насиља 3. нивоа у школској 2019/2020. години. Углавном се ради о насиљу које је у складу са Правилником о протоколу поступања у установи и одговору на насиље, злостављање и занемаривање сврстано у физичко, психичко и дигитално насиље између ученика.

Размотрене су Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања. Директор ЈКП ,,Комуналпројект“, Бошко Мијатовић, истакао је да је у другом кварталу 2020. године предузеће исказало губитак од 5.776.000,00 динара. Настали губитак је проузрокован одлагањем планираних активности за наредни квартал као последица објективних околности. Директор Јавног предузећа ,,Стандард“, Мирослав Сићевић рекао је да се предузеће у протеклом периоду успешно носило са свим проблемима и вршило своју основну делатност. Обавезе, које има према корисницима услуга извршаване су у одговарајућем квалитету и континуитету, у складу са законима и прописима, као и општинским одлукама из појединих делатности пословања. Исказан је и позитиван финансијски резултат  у периоду од 01.01.2020. до 30.06.2020.године.

 

Размотрени су Извештаји о раду Месних заједница „Братство“, „Дунав“, „Центар“ и „Стари град“ из Бачке Паланке за 2019. годину. Такође су усвојени и Извештаји о финансијском пословању  Месних заједница ,,Визић“, ,,Карађорђево“, ,,Пивнице“, ,,Гајдобра“, ,,Обровац“, ,,Нештин“, ,,Нова Гајдобра“, ,,Параге“, ,,Силбаш“, ,,Товаришево“ и ,,Деспотово“ за протеклу 2019. годину.

Чланови већа су дали сагласност на Одлуку Савета Месне заједнице ,,Параге“ из Парага о финансирању плате секретара из средстава буџета Општине Бачка Паланка. У наредне четири године, секретар Месне заједнице ,,Параге“ је Жељка Тодић.