Oтворени поступак јавне набавке радова – одржавање путева у зимском периоду – зимска служба