7. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржаће се у среду, 30. септембра, 2020. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Усвајање записника са четврте седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка одржане дана 2. септембра 2020. године; Усвајaње записника са пете седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка одржане дана 9. септембра 2020. године;

 2. Разматрање Информације о стању безбедности ученика у школама и Предшколској установи “Младост“ у Општини Бачка Паланка за школску 2019/2020. годину

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);

 1. Разматрање Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на које се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Скупштина општине Бачка Паланка за период од 01. јануара 2020. године до 30. јуна 2020. године, који је израдило Одељење за привреду Општинске управе Општине Бачка Паланка бр. IV-03-3-1/2020- 60 од 03. септембра 2020. године.

(Известиоци:Бошко Мијатовић, директор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка и Мирослав Сићевић, директор ЈП “Стандард“ Бачка Паланка);

 1. Разматрање Извештаја о раду Месне заједнице „Братство“ из Бачке Паланке за 2019. годину

(Известилац: представник Месне заједнице „Братство“ из Бачке Паланке);

 1. Разматрање Извештаја о раду Месне заједнице „Дунав“ из Бачке Паланке за 2019. годину

(Известилац: представник Месне заједнице „Дунав“ из Бачке Паланке);

 1. Разматрање Извештаја о реализацији финансијског плана Месне заједнице „Центар“ из Бачке Паланке за 2019. годину

(Известилац: представник Месне заједнице „Центар“ из Бачке Паланке);

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Стари град“ из Бачке Паланке за 2019. годину

(Известилац: представник Месне заједнице „Стари град“ из Бачке Паланке);

 1. Разматрање Извештаја о раду Месне заједнице Визић из Визића за 2019.годину

(Известилац: представник Месне заједнице Визић из Визића);

 1. Разматрање Извештаја о раду Месне заједнице Карађорђево из Карађорђева за 2019. годину

(Известилац: представник Месне заједнице Карађорђево из Карађорђева);

 1. Разматрање Финансијског извештаја Месне заједнице Пивнице из Пивница за 2019. годину

(Известилац: представник Месне заједнице Пивнице из Пивница);

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице Гајдобра из Гајдобре за 2019. годину

(Известилац: представник Месне заједнице Гајдобра из Гајдобре);

 1. Разматрање Финансијског пословања Месне заједнице Обровац из Обровца за 2019. годину

(Известилац: представник Месне заједнице Обровац из Обровца);

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице Нештин из Нештина за 2019. годину

(Известилац: : представник Месне заједнице Нештин из Нештина);

 1. Разматрање Извештаја о пословању Месне Заједнице Нова Гајдобра из Нове Гајдобре за 2019. годину

(Известилац: представник Месне заједнице Нова Гајдобра из Нове Гајдобре6);

 1. Разматрање Извештаја о реализацији финансијског плана Месне заједнице Параге из Парага за 2019. годину

(Известилац: представник Месне заједнице Параге из Парага);

 1. Разматрање Завршног рачуна Месне заједнице Силбаш из Силбаша за 2019. годину

(Известилац: представник Месне заједнице Силбаш из Силбаша);

 1. Разматрање Финансијског извештаја Месне заједнице Товаришево из Товаришева за 2019. годину

(Известилац: представник Месне заједнице Товаришево из Товаришева);

 1. Разматрање Извештаја о пословању Месне заједнице Деспотово из Деспотова за 2019. годину

(Известилац: представник Месне заједнице Деспотово из Деспотова);

 1. Доношење Решења по приговору Бјељац Радована из Бачке Паланке, улица Цара Лазара број 56/11, изјављеног на издате локацијске услове Општинске управе Општине Бачка Паланка – Одељења за урбанизам и грађевинарство број IV-05-353-78/2015 од 19. новембра 2015. године

(Известилац: Никола Лалић, Одељење за урбанизам и грађевинарство);

 1. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести „COVID-19“.

Позивамо да извештавате!