OДРЖАНА ТРЕЋА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 3. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 18. септембра 2020. године, којом је председавао председник Скупштине општине, Милан Чавић, одборници су разматрали и одлучивали о 44 тачке дневног реда, међу којима су биле: Решење о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Бачка Паланка Ђурић Милораду, Савчић Владимиру и Вујичић Ћорћу, Извештај о извршењу буџета Општине Бачка Паланка за период јануар – јун 2020. године и Одлука о измени и допуни одлуке о правобранилаштву. Измена одлуке предвиђа да за правобраниоца Општине може бити постављено лице које је држављанин Републике Србије и које испуњава опште услове за заснивање радног односа у државним органима, које је дипломирани правник са положеним правосудним испитом и има најмање 3 године радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита и достојан је правобранилачке функције.

Одборници су усвојили Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Пивнице и Обровац. Усвојено је Решење о давању сагласности на Измену плана инвестиције и Измену Програма пословања ЈКП ,,Комуналпројект”, Јавног предузећа ,,Стандард”, Установе за спорт и рекреацију ,,Тиквара”, Културног центра, Центра за социјални рад, Туристичке организације , Народне библиотеке ,,Вељко Петровић” општине Бачка Паланка за 2020. годину и Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка и именовању чланова Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка.

Одборници су донели и решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управних и Надзорних одбора, Установа, предузећа, организације, уредништва, Општинске изборне Комисије и Комисије за доделу стипендија ученицима и студентима.

Усвојена су решења о разрешењу и именовању чланова Школских одбора Основне школе ,,Вук Караџић”, Гимназије ,,20 октобар”, Школе за основно музичко образовање ,,Стеван Христић”, Основне школе ,,Свети Сава”, Техничке школе ,,9 мај” и Основне школе ,,Здравко Челар” Челарево.