Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде кат.парц. бр. 4521, 4524, 4525 и 5504/1 КО Товатишево, за изгрдњу фарме за производњу конзумних јаја у авијарном систему са слободним испустом на зелену површину

Документи:

  1. Oglas-UP-ANIMAL COMMERCE (917.3 KB)