ТРЕЋА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Трећа седница Скупштине општине одржаће се у петак, 18. септембра, 2020. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 10,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Доношење Решења о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Бачка Паланка –   Латковић Горану;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине);

 1. Разматрање Извештаја о извршењу буџета Општине Бачка Паланка за период јануар – јун 2020. године;

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и буџет);

 1. Доношење Одлуке о измени Одлуке о начину обављања функција у органима Општине и Општинском јавном правобранилаштву;

(Известилац: Станислава Малић-Гостовић, руководилац одељења за скупштинске и извршне послове);

 1. Доношење Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Пивнице;

(Известилац: Никола Лалић, запослен у Oдељењу за урбанизам и грађевинарство);

 1. Доношење Одлуке о изради плана генералне регулације насеља Обровац;

(Известилац: Никола Лалић, запослен у Oдељењу за урбанизам и грађевинарство);

 1. Доношење Програма о допуни Програма давања у закуп и отуђења грађевинског земишта у јавној својини Општине Бачка Паланка за 2020. годину;

(Известилац : Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду)

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Измену плана инвестиција и Измену Програма комуналних радова ЈКП „ Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2020. годину;

(Известилац: Бошко Мијатовић, директор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка);

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о именама Програма пословања Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2020. годину;

(Известилац: Мирослав Сићевић, директор ЈП „Стандард“ Бачка Паланка);

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана и Измене Годишњег оперативног плана Центра за социјални рад општине Бачка Паланка за 2020. годину;

(Известилац: Вера Петровић, директор Установе: “Центар за социјални рад општине Бачка Паланка“, Бачка Паланка);

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Измене Програма пословања и Финанасијског плана Установе за спорт и рекреацију „ Тиквара“ Бачка Паланка за 2020. годину;

(Известлац: Дарко Божовић, директор УСР “Тиквара“, Бачка Паланка);

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Ребаланс буџета Туристичке организације општине Бачка Паланка за 2020. годину;

(Известилац: Милица Стојисављевић, директор Туристичке организације Општине Бачка Паланка);

 1. Доношење Решења о давању сагласности на измене Финансијског плана Установе: „Културни центар Бачка Паланка“ за 2020. годину;

(Известилац: Оља Нађ, директор Установе „Културни центар Бачка Паланка“, Бачка Паланка);

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Ребаланс финансијског плана Народне библиотеке „ Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2020. годину;

(Известилац: Миладин Зорић, директор Народне библиотеке „Вељко Петровић“, Бачка Паланка);

 1. Доношење Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка и именовању чланова Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка;

(Известилац: Душан Танкосић, Шеф службе за имовинско-правне и стамбене послове);

 1. Одборничка питања.

ДОПУНA ПРЕДЛОГА ДНЕВНОГ РЕДА ЗА 3. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

 1. Доношење Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине)

 1. Доношење Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине)

 1. Усвајање записника са Конститутивне – прве седнице Скупштине општине;

 

 1. Усвајање записника са 2. седнице Скупштине општине;

 

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2020. годину;

(Известилац: Бошко Мијатовић, директор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка )

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Ребаланс финансијског плана ПУ „Младост“ Бачка Паланка за 2020. годину

(Известилац: Горан Шатара, директор ПУ „Младост“ Бачка Паланка)

 1. Доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о правобранилаштву;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине )

 1. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Бачка Паланка.

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине )

 1. Доношење Решења о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Установе „Културни центар Бачка Паланка“ у Бачкој Паланци.

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине )

 1. Доношење Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Установе „Културни центар Бачка Паланка“ у Бачкој Паланци.

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине )

 1. Доношење Решења о разрешењу дужности чланова Управног одбора Предшколске установе „Младост“ у Бачкој Паланци.

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине )

 1. Доношење Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Младост“ у Бачкој Паланци.

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине )

 1. Доношење Решења о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка.

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине )

 1. Доношење Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка.

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине )

 1. Доношење Решења о разрешењу дужности председника и чланова Управног и Надзорног одбора Установе „Центар за социјални рад Бачка Паланка“ у Бачкој Паланци.

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине )

 1. Доношење Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Установе „Центар за социјални рад Бачка Паланка“ у Бачкој Паланци.

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине )

 1. Доношење Решења о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Туристичке организације Општине Бачка Паланка у Бачкој Паланци.

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине )

 1. Доношење Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Туристичке организације Општине Бачка Паланка у Бачкој Паланци.

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине )

19. Доношење Решења о разрешењу Уредништва, одговорног уредника и  заменика одговорног уредника „Службени  лист  Општине Бачка Паланка“.

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине )

20. Доношење Решења о именовању Уредништва, одговорног уредника и заменика одговорног уредника „Службени  лист  Општине Бачка Паланка“.

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине )

21. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана  Школског одбора Гимназије „20.октобар“ Бачка Паланка.

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине )

 1. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Школе за основно музичко образовање „Стеван Христић“ у Бачкој Паланци.

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине )

 1. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Општинске изборне комисије Бачка Паланка.

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине )

 1. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Свети Сава“ Бачка Паланка.

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине )

 1. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Техничке школе „9. мај“ Бачка Паланка.

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине )

 1. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Здравко Челар“ Челарево.

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине )

 1. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за доделу стипендија ученицима и студентима.

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине )

 1. Доношење Решења о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка.

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине )

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести „COVID-19“.

Позивамо да извештавате!