6. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На шестој седници Општинског већа, одржаној 16. септембра 2020.године, којом је председавао председник Општинског већа, Бранислав Шушница утврђен је Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2020. годину. У изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2020. годину, која ће се у петак наћи пред одборницима а који су данас чланови већа једногласно усвојили , између осталог стоји да је услед промена планираних прихода и расхода резултат пословања промењен. Предузеће планира добит у износу од 1.601.234 динара.

По другој тачки дневног реда, утврђен је Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о правобранилаштву Општине Бачка Паланка.

По трећој тачки дневног реда, утврђен је Предлог решења о давању сагласности на Ребаланс финансијског плана Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за 2020. годину.