6. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржаће се у среду, 16. септембра, 2020. године у малој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Ребаланс финансијског плана Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за 2020. годину.

(Известилац: Горан Шатара, директор ПУ “Младост“ Бачка Паланка);

  1. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2020. годину.

(Известилац: Бошко Мијатовић, директор ЈКП “Комуналпројект“ Бачка Паланка);

  1. Утврђивање Предлога одлуке о начину обављања комуналних делатности на територији Општине Бачка Паланка.

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

4. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести „COVID-19“.

Позивамо да извештавате!