5. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На петој седници Општинског већа, одржаној 9. септембра 2020.године, којом је председавао председник Општинског већа, Бранислав  Шушница донето је решење о давању сагласности на Одлуку савета Месне заједнице Силбаш из Силбаша о финансирању плате једног запосленог средствима из буџета Општине Бачка Паланка. Нови секретар Месне заједнице ,,Силбаш“ је Андреа Пуповац, на период од четири године.

Утврђен је Предлог решења о давању сагласности на измене Програма пословања Јавног предузећа “Стандард“ за 2020. годину и решење о давању сагласности на измене Ценовника ЈП „Стандард“ Бачка Паланка за 2020. годину.

Донет је Елаборат о локацијама за привремено постављање мањих монтажних објеката (привремени покретни објекти и уређаји) на јавним површинама у насељеном месту Бачка Паланка.

Донето је и Решење о утврђивању економске цене боравка деце предшколског узраста у Предшколској установи „Младост“ Бачка Паланка за радну 2020/2021. годину. Учешће корисника услуга у економској цени по детету за боравак у трајању 4 часа утврђен је у износу од 2.480,00 динара месечно по детету а за целодневни боравак утврђен је износ од 4.960,00 динара месечно по детету. Цена ужине је 40, 00 динара по дану.

Донето је решење о формирању мешовите васпитне групе са до 20% већим бројем деце за упис у радној 2020/2021. години у издвојеном одељењу Основне школе „Бранко Ћопић“ у Карађорђеву.