5. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржаће се у среду, 9. септембра, 2020. године у малој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Усвајање записника са прве – конститутивне седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка одржане дана 24. августа 2020. године; Усвајaње записника са друге седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка одржане дана 26. августа 2020. године;

  1. Доношење решења о давању сагласности на Одлуку савета Месне заједнице Силбаш из Силбаша о финансирању плате једног запосленог средствима из буџета Општине Бачка Паланка

(Известилац: представник Месне заједнице Силбаш);

  1. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на измене Програма пословања Јавног предузећа “Стандард“ за 2020. годину;

(Известилац: Мирослав Сићевић , директор JП „Стандард“ Бачка Паланка);

  1. Доношење решења о давању сагласности на измене Ценовника ЈП „Стандард“ Бачка Паланка за 2020. годину

(Известилац: Мирослав Сићевић, директор ЈП“Стандард“ Бачка Паланка);

  1. Доношење Решења по жалби Вурдеља Стевана из Бачке Паланке изјављене на решење Одељења за привреду Општинске управе Општине Бачка Паланка–Службе за инспекцијске послове број IV-03-355-31/2020 од 29. јуна 2020. године;

(Известилац:Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду и Марија Кутањац, секретар Општинског већа);

  1. Доношење Елабората о локацијама за привремено постављање мањих монтажних објеката (привремени покретни објекти и уређаји) на јавним површинама у насељеном месту Бачка Паланка

(Известилац:Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

  1. Доношење Решења о утврђивању економске цене боравка деце предшколског узраста у Предшколској установи „Младост“ Бачка Паланка за радну 2020/2021. годину

(Известилац:Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности );

  1. Доношење Решења о формирању мешовите васпитне групе са до 20% већим бројем деце за упис у радној 2020/2021. години у издвојеном одељењу Основне школе „Бранко Ћопић“ у Карађорђеву

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности );

  1. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести „COVID-19“. При уласку у зграду СО обавезно је ношење заштитних маски и рукавица, а у просторији где ће бити одржана седница потребно је држати физичку дистанцу између присутних.

Позивамо да извештавате!