ОДРЖАНА 2. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 2. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 4. септембра 2020. године, којом је председавао председник Скупштине општине, Милан Чавић, одборници су разматрали и доносили Решења по 4 тачке дневног реда.

Одборници Скупштине општине су усвојили Решење о констатовању престанка мандата председнику, заменику председника и члановима савета и комисија Скупштине општине Бачка Паланка.

Такође су одборници усвојили Решење о образовању сталних радних тела Скупштине општине Бачка Паланка и именовању председника, заменика председника и чланова сталних радних тела Скупштине општине Бачка Паланка.

Донето је и усвојено Решење о разрешењу председника, чланова и секретара Општинске изборне комисије Бачка Паланка и њихових заменика и Решење о образовању Општинске изборне комисије Бачка Паланка и именовању председника, чланова и секретара Општинске изборне комисије Бачка Паланка и њихових заменика. За председника Општинске изборне Комисије одабран је Ђорђе Појужина а његов заменик је Душан Танкосић.  За секретара Општинске изборне Комисије одабрана је Дубравка Живић а заменик секретара је Рада Рајбер.