ПОТПИСАНИ УГОВОРИ О ДОДЕЛИ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА РОМСКИМ ПОРОДИЦАМА

У четвртак, 3. септембра 2020. године, заменик председника општине Бачка Паланка, Мита Лачански, потписао је четири уговора о побољшању становања ромске популације кроз поделу пакета грађевинског материјала.

Једна од предвиђених активности Локалног акционог плана за Роме у општини Бачка Паланка 2016. – 2020. године је и побољшање услова становања кроз помоћ у грађевинском материјалу. За реализацију ове активности обезбеђена су средства из буџета локалне самоуправе.

Пројекат је суфинансиран од стране Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова у износу од 250.000,00 динара.

Помоћ се одобрава као једнократна и бесповратна у грађевинском материјалу неопходном за обезбеђивање основних услова становања, кроз адаптацију и доградњу објекта. Вредност једног пакета је 287.500,00 динара.

Према речима ромског координатора општине Бачка Паланка, Драгане Нинковић, на јавни позив пријавило се 17 породица. Додељено је 4 пакета грађевинског материјала: Николић Славку из Нештина, Калањош Јовану из Младенова, Николић Добрили из Товаришева и Николић Славици из Силбаша.

Поздрављајући присутне, Мита Лачански рекао је да је Општина Бачка Паланка увек препознавала потребу да се ромској популацији на територији општине Бачке Паланке помогне у решавању проблема.

,,Наша жеља је да следеће године обухватимо још више породица, како би се стање Рома у нашој општини још више побољшало“, истакао је Мита Лачански.