2. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Друга седница Скупштине општине одржаће се у петак, 4. септембра, 2020. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 10,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Доношење Решења о констатовању престанка мандата председнику, заменику председника и члановима савета и комисија Скупштине општине Бачка Паланка

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине Бачка Паланка)

  1. Доношење Решења о образовању сталних радних тела Скупштине општине Бачка Паланка и именовању председника, заменика председника и чланова сталних радних тела Скупштине општине Бачка Паланка

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине Бачка Паланка)

  1. Питања и предлози

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести „COVID-19“. При уласку у зграду СО обавезно је ношење заштитних маски и рукавица, а у просторији где ће бити одржана седница потребно је држати физичку дистанцу између присутних.

Позивамо да извештавате!