УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

На четвртој седници Општинског већа, одржаној 2. септембра 2020.године, којом је председавао председник Општинског већа, Бранислав  Шушница, утврђен је Предлог решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка и именовању чланова Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ,,Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

 

Kао друга тачка дневног реда размотрени су Квартални извештаји Јавног комуналног предузећа ,,Комуналпројект“ и Јавног предузећа ,,Стандард“, за квартал од 01. јануара 2020. до 31. марта 2020. Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ових јавних предузећа изложили су директор ,,Комуналпројект“, Бошко Мијатовић и помоћник директора ,,Стандард“, Александар Богуновић.

Документи:

  1. Саопштење 4. седнице већа (24.6 KB)