4. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржaће се у среду, 2.септембра 2020. године у малој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Утврђивање Предлога решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка и именовању чланова Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка

(Известилац: Душан Танкосић);

  1. Разматрање Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на које се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Скупштина општине Бачка Паланка за период од 01. јануара 2020. године до 31. марта 2020. године, који је израдило Одељење за привреду Општинске управе Општине Бачка Паланка бр. IV-03-3-1/2020-37 од 26. јуна 2020. године.

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

  1. Доношење Елабората о локацијама за привремено постављање мањих монтажних објеката (привремени покретни објекти и уређаји) на јавним површинама у насељеном месту Бачка Паланка

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

  1. Питања и предлози.

 

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести „COVID-19“.