ОДРЖАНА ПРВА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На првој конститутивној седници Општинског већа, одржаној 24. августа 2020.године, којом је председавао председник Општинског већа, Бранислав  Шушница, донет је Закључак о задужењима чланова Општинског већа Општине Бачка Паланка.

Такође је донето Решење о одређивању чланова Општинског већа на сталном раду – Зорану Јовичину, Милораду Париповићу и Мирославу Ивићу.

Утврђен је Предлог одлуке о измени Одлуке о начину обављања функција у органима Општине и Општинском јавном правобранилаштву, где је била известилац Станислава Малић Гостовић, руководилац Одељења за скупштинске и извршне послове, који ће бити упућен Скупштини општине на разматрање и усвајање.

Утврђен је и Предлог програма о допуни програма давања у закуп и отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка за 2020. годину. Ову тачку дневног реда извештавао је Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду.

Прва Конститутивна седница Општинског већа, Општине Бачка Паланка одржана је уз придржавање свих прописаних мера за сузбијање пандемије изазване вирусом COVID-19.