Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за изградњу бишепородичног стамбено-пословног објекта П+4 на КП 23785, КО Бачка Паланка – град

Документи:

  1. Оглас (824.4 KB)