КОНСТИТУТИВНA СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Конститутивна седница Скупштине општине одржаће се у петак, 21. августа, 2020. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са  почетком  у  10,00  часова.

 

За конститутивну седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Потврђивање мандата одборника Скупштине општине Бачка Паланка;
  •  Извештај Општинске изборне комисије Бачка Паланка о спроведедним изборима за одборнике Скупштине општине Бачка Паланка, на изборима одржаним 21. јуна 2020. године;
  • Именовање чланова Верификационог одбора за утврђивање сагласности уверења о избору одборника и Извештаја Општинске изборне комисије Бачка Паланка о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Бачка Паланка, на изборима одржаним 21. јуна 2020. године;
  • Извештај Верификационог одбора за утврђивање сагласности уверења о избору одборника и Извештаја Општинске изборне комисије Бачка Паланка о спроведедним изборима за одборнике Скупштине општине Бачка Паланка, на изборима одржаним 21. јуна 2020. године;
  • Одлучивање о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Бачка Паланка;
  • Полагање заклетве одборника;
  • Закључак о констатацији престанка мандата председнику Скупштине општине и заменику председника Скупштине општине.

2. Избор председника Скупштине општине Бачка Паланка.

  1. Постављење секретара Скупштине општине.
  • Закључак о констатацији престанка функције секретара Скупштине општине Бачка Паланка.
  1. Избор заменика председника Скупштине општине.

6. Питања и предлози.

                    

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести „COVID-19“. При уласку у зграду СО обавезно је ношење заштитних маски и рукавица, а у просторији где ће бити одржана седница потребно је држати физичку дистанцу између присутних.

 

 

 

Позивамо да извештавате!