Набавка добара – канцелариски материјал за период од годину дана

Јавна набавка канцелариског материјала за период од годину дана, од дана закључивања уговора за потребе Општине Бачка Паланка, који ће се извршити по партијама и то:

ПАРТИЈА 1 – Тонери и папир
ПАРТИЈА 2 – Обрасци и ситни канцелариски материјал