Јавни позив за презентацију УП урбанистичко-архитектонске разраде локације на катастарским парцелама број 4286/8 и 4286/16 к.о. Бачка Паланка-град у Бачкој Паланци, у блоку 101б, за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ)

Јавни позив за презентацију УП урбанистичко-архитектонске разраде локације на катастарским парцелама број 4286/8 и 4286/16 к.о. Бачка Паланка-град у Бачкој Паланци, у блоку 101б, за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ)

Документи:

  1. ОГЛАС-29.7.20 (888 KB)