ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИПРЕМИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 2021. ГОДИНУ