Набавка добара – побољшање услова становања Рома и Ромкиња, планирање и спровођење ЛАП-ова за унапређење положаја у области становања

Набавка добара – побољшање услова становања Рома и Ромкиња, планирање и спровођење ЛАП-ова за унапређење положаја у области становања, ЈН 17/2020