Набавка добара – набавка грађевинског материјала за реализацију помоћи за стварање и побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу за адаптацију или поправку сеоске куће са окућницом

Набавка добара – набавка грађевинског материјала за реализацију помоћи за стварање и побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу за адаптацију или поправку сеоске куће са окућницом