Успостављање система видео надзроа на раскрсници

Успостављање система видеонадзроа на раскрсници